ІV науково-практична конференція «Інформаційні технології – теорія та практика» 23 травня 2018 року

Державний вищий навчальний заклад Нововолинський електромеханічний коледж м. Нововолинськ

Візуальний редактор Adobe Muse для швидкого створення сайтів (с. 49-51)

доповідач: Баліцький Олександр студент 491 “Д” групи спеціальності 5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів” КПЕК Луцького НТУ

науковий керівник: Мелещук Людмила Віталіївна викладач вищої категорії

матеріали: PDF-формат

 VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” 28-29 листопада 2018 року

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м. Тернопіль

АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ (с. 48-49)

доповідачі: О.В. Присада (2), Л.В. Мелещук (2), В.А. Волошин (1).
(1) – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
(2) – Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету

матеріали: PDF-формат