ІV науково-практична конференція «Інформаційні технології – теорія та практика» 23 травня 2018 року

Державний вищий навчальний заклад Нововолинський електромеханічний коледж м. Нововолинськ

Розробка програмно-апаратного модуля управління освітленням у вищому навчальному закладі (с. 80-83)

доповідач: Омельчук Яна Вікторівна студентка 491 “Д” групи спеціальності 5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів” КПЕК Луцького НТУ

науковий керівник: Хорунжий Олександр Володимирович викладач фахових дисциплін

матеріали: PDF-формат

 VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” 28-29 листопада 2018 року

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м. Тернопіль

АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ (с. 86)

доповідачі: М.П. Комар (1), О.В. Хорунжий (2), В.М. Лічак (1), Р.З. Бучинський (1).
(1) – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
(2) – Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету

матеріали: PDF-формат