Випускна комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, і здатна забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.

Викладачі активно працюють над методичними розробками, беруть участь у методичних семінарах, поповнюють навчальний процес матеріалами для виконання практичних та лабораторних робіт. Використовують мультимедійні засоби на навчальних заняттях.

Систематично члени комісії проводять засідання випусної методичної комісії, на яких обговорюють питання методичної роботи, впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання, удосконалення методичної роботи кожного викладача – члена комісії, підвищення їх кваліфікаційного рівня, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій, вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій, ефективної організації самостійної роботи студентів, удосконалення форм організації роботи випусної методичної комісії.

Для проведення лекцій та лабораторно-практичних занять на відділенні функціонують навчальні кабінети та лабораторії, оснащені необхідними технічними засобами навчання, навчальною та довідковою літературою, відповідними методичними посібниками, навчальними моделями, плакатами, планшетами.

В коледжі функціонує 4 комп’ютерні кабінети, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою, що цілодобово під’єднані до швидкісного Інтернету і доступні студентам безкоштовно в будь-який час.

Всі кабінети об’єднані в локальну комп’ютерну мережу коледжу, яка має вихід в Інтернет. Функціонує електронна бібліотека коледжу, де студенти можуть працювати з електронними посібниками та іншими матеріалами, які надали викладачі комісії, або використовувати зовнішні ресурси.

У наш час інформація стає головним ресурсом, який потрібно організовувати, охороняти, керувати його кругообігом. Персональні комп’ютери є майже у всіх, вони стають незамінними помічниками у всіх сферах діяльності людини.

Мати професію, яка б забезпечила стабільне майбутнє, – це бажання кожної людини. Тому у переліку перспективних спеціальностей напрям “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” займає особливе місце. Без комп’ютерів нам уже не обійтися! Тому завжди потрібні люди, що можуть перетворювати геніальні ідеї і корисні поради у прості і доступні програми. Програміст – одна з професій сучасності. Програміст повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.

Основними завданнями випусної методичної комісії зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки є підготовка висококваліфікованих працівників в галузі комп’ютерної техніки та програмування, майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста, громадянина, патріота своєї держави.

Коротка історія комісії

Спеціальність «Обслуговування програмних систем і комплексів» була відкрита у 2010 році.

В 2014 році коледж успішно пройшов чергову акредитацію даної спеціальності, що дає право і надалі проводити підготовку висококваліфікованих фахівців.

Молодший спеціаліст з комп’ютерних наук готується для роботи з експлуатації, налагодження комп’ютерних систем, їх обслуговування, створення програмного забезпечення і призначається для роботи на підприємствах та державних установах.

На сьогодні коледж в даному напрямку готує понад 50 спеціалістів. Значна частина з них бажають удосконалювати свій освітній рівень.